Loading Likes...

Här är det Jocke som gör ett riktigt gott jobb med akter relingens gummilist. Tack för det. Det är flera som hjälp till – som inte fastnat på bild. Den här dagen var det svinkallt.