Vårt äventyr till Skottland

Vi förbereder båten

Bilder från våra resor

Vi letar oss alltid till havet

Intill, bredvid, på och i havet trivs jag allra bäst… Så är det för Magnus också. I år sätter vi in vår Julgåva till WWF Rädda haven. Gör gärna det du också! Tillsammans kan vi göra mycket för en frisk havsmiljö!

SY Sofia

Vår senaste position

Fler seglare

Bra länkar

Hemmahamn